Euro / Dinar :
Pretraga
Filters
Close

Uputstvo Za Kupovinu

 Procedura kupovine

Slanje narudžbine putem Web sajta ili putem e-maila.

Nakon primljene narudžbine, prodavac isporučuje naručene proizvode u predviđenom roku.

U slučaju bilo kakve promene (cena, rok isporuke, dostupnost proizvoda) prodavac obaveštava kupca putem telefona ili e-mailom pre isporuke.

Ukoliko kupac želi da otkaže narudžbinu potrebno je da to učini u najkraćem mogućem roku putem telefona ili obaveštenjem putem e-maila.

 

Troškovi dostave 

Troškovi dostave nisu uračunati u cenu proizvoda.Za narudžbine čija vrednost prelazi 12000,00 RSD troškove dostave snosi prodavac,za manje iznose troškove plaća kupac kurirskoj službi prilikom preuzimanja. 

Saobraznost        

Keki trejd d.o.o. je firma sa izuzetno dugom tradicijom I stoji iza kvaliteta svojih proizvoda.

Usaglašenost sa zahtevima ove saobraznosti je neophodna za pravilan rad proizvoda i važenje saobraznosti.          

Uslovi :        

Proizvodi koje nudi firma Keki trejd ,autodelovi,su sami po sebi specifični jer uglavnom imaju ograničen vek trajanja,podložni su zameni u određenim vremenskim intervalima ili nakon određene pređene kilometraže.Svaki deo ponaosob ima svoj predviđeni vek trajanja.       

Shodno tome neophodno je pridržavati se nekih pravila za besprekoran rad i vremenski rok trajanja.

Sve delove je neophodno da ugradi autoservis i za to izda fiskalni račun i gotovinski račun sa opisom radova i pređenom kilometražom u momentu ugradnje rezervnog dela                                                                                 

Opšti uslovi:

Zamena proizvoda pre provere dokumentacije I navedenih nedostataka nije moguća.                                                                 

AUslovi pod kojima se ne prihvata reklamacija:

1. Ako nedostaju neophodni dokumenti : Fiskalni i gotovinski račun prodavca na kome se vidi šifra proizvodjača I fiskalni i gotovinski račun autoservisera koji je ugradio deo sa opisom ugradnje,datumom i pređenom kilometražom u monetu ugradnje.        

2. Ako ima neslaganja u identifikaciji u fiskalnom,gotovinskom računu,prodavca i servisera I delu koji se reklamira.        

3. Ako je ugradnju izvršilo lice ili firma koja nije registrovana kao autoservis ili je registrovani autoservis a nije potvrdio ugradnju pečatom I potpisom.        

4. Ako su uzrok neispravnosti drugi nedostatci na vozilu ili kvar/oštećenje drugih elemenata koji su prouzrokovali kvar.         

5. Ako nisu zamenjeni svi delovi već delimicno a koji čine sklop za pravilno funkcionisanje ugradjenog dela. 

6. Ako je istekao jedan od uslova, vek trajanja rezervnog dela,vremenski period ili pređena kilometraža.       

BDa bi ste ostvarili pravo na reklamaciju :

1. Obratite se servisu koji je ugradio deo ili najbližem servisu.Serviser treba da zapisnikom konstantuje kvar,opiše oštećenje I napravi sopstvenu procenu uzroku kvara I konstantuje da li je nešto drugo uticalo na neispravnost dela I upiše predjenu kilometražu u momentu pregleda,registrski broj vozila,datum pregleda i uredno potpiše I pečatira zapisnik.        

2. Nakon dobijanja overenog zapisnika zajedno sa svom dokumentacijom serviser direktno ili Vi lično možete se obratiti na telefon 063/422800 ili putem e-maila info@keki.rs radi ostvarivanja svojih prava.

Nadoknada troškova naknadne ugradnje reklamiranog dela: 

Keki trejd do.o. može ukoliko ima nedoumica I sama da izvrši pregled vozila I konstantuje kvar bez obzira gde se vozilo nalazi.Ukoliko su svi uslovi gore navedeni ispunjeni I opravdan razlog za reklamaciju firma Keki trejd d.o.o će u svom servisu ili servisu koji je primio vozilo dostaviti novi deo I nadoknaditi troškove zamene dela u najkraćem mogućem roku a svakako najkasnije u okvirima zakonskog roka.   

Reklamacije prilikom prijema robe

Prilikom prijema narudžbine, dužnost kupca je da izvrši vizuelni pregled paketa i da ukoliko primeti oštećenja, odbije prijem istog i obavesti prodavca putem telefona. Ukoliko je roba unutar paketa fizički oštećena, potrebno je da kupac u roku od 24h od prijema paketa kontaktira kurirsku službu kako bi se napravio zapisnik. U slučaju da je roba fizički neoštećena, ali neispravna, potrebno je da nas kontaktirate kako bismo rešili reklamaciju.